U Make Me Wanna

Testo dei Blue

Qui di seguito puoi leggere il testo della canzone U Make Me Wanna dei Blue .

Siang liao cie wo, there's mei you easy way
Ni pi si tuo khao sie ce tuo khao ce cie
That i huei kei ni tuo sie kan cue

That's way cai ce li she cerang ni liao cie
Liang ren te she cen te ci pu te cia pu te
ce tse cen you sie pu thung wo siang yao shuo

(***)
Why don't we she ce heng shuo yi chie
Everything'll be working ru kuo wo ta ying
Oh Baby ni she wo te wei yi that I really need
Rang wo men try

Reff:
You make me wanna call you in the middle of the night
You make me wanna hold you 'till the morning light
You make me wanna siang
You make me wanna shuo
You make me wanna yung pu fen khai
Pu khe pu ce wo suo si yao te thi thie
Cai shuo yi ce, pie tan sin nan liao cie
Chang cai wo sin cung te mi mi
Thien she kao su ni pai se pu cie cao cie thi
Ni you suo chiu ciu yung tien sin xai yung tien sing
Tai wo chi siang chi te ti fang
(***)

I'll have you, ching ching te hua kuo wo te finger tips
Khao cin yi tien we can work it with our lips
Let's man yan emotion inside
May be wo men khe yi take it nice and slow
Chung ye wan chillin' 'till the break of down
I want to make you all mine
(Back to Reff.)