Goran Bregović Chico Serce Moje

Qui di seguito puoi leggere il testo della canzone Chico Serce Moje di Goran Bregović .

Muszê co? powiedzieæ ci, ci, cicho
cicho szeptaæ
Serce nie mo¿e czekaæ

Nogi nios¹ mnie bo my, my, my?li
my?li s¹
My?li s¹ dawno przy niej

Cicho, cicho
serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Cicho, cicho
Serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Z tob¹ zatañczyæ, z tob¹ ¿yæ
i czerwone wino piæ
Bo na ?wiecie tym niczego
nie znajdê lepszego
Kruczy warkocz, skrzyd³a dwa
Dusza moja, dusza twa
byle tylko nie zabrak³o
najpiêkniejszych s³r
Nie uciekaj wiêcej mi, mi, mi³o?ci
Mi³o?æ czeka
Kocha gor¹ce noce

Przytul mocno mnie bo ja, ja, ja?min
ja?min odda
Chyba naprawdê kocha

Cicho, cicho
serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Cicho, cicho
Serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Z tob¹ zatañczyæ, z tob¹ ¿yæ
i czerwone wino piæ
Bo na ?wiecie tym niczego
nie znajdê lepszego
Kruczy warkocz, skrzyd³a dwa
Dusza moja, dusza twa
byle tylko nie zabrak³o
najpiêkniejszych s³r
Muszê co? powiedzieæ ci, ci, cicho
cicho szeptaæ
Serce nie mo¿e czekaæ

Nogi nios¹ mnie bo my, my, my?li
my?li s¹
My?li s¹ dawno przy niej

Cicho, cicho
serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Cicho, cicho
Serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Z tob¹ zatañczyæ, z tob¹ ¿yæ
i czerwone wino piæ
Bo na ?wiecie tym niczego
nie znajdê lepszego
Kruczy warkocz, skrzyd³a dwa
Dusza moja, dusza twa
byle tylko nie zabrak³o
najpiêkniejszych s³