Spij Kochanie, Spij

Testo di Goran Bregović

Qui di seguito puoi leggere il testo della canzone Spij Kochanie, Spij di Goran Bregović .

Gdy ufno?æ ciebie zmorzy
Gdy na tw¹ g³owê spadnie sprawiedliwych sen
Gdy tylko zamkniesz oczy
Ja pod os³on¹ nocy
Ucieknê st¹d

Jak mogê najdalej
Ucieknê bo
Nie mogê tak dalej
Ucieknê nim z mi³o?ci ca³kiem po³knê ciê

Ref.:
Bo im wiêcej ciebie chcê
To mam siebie coraz mniej
Wybacz mi
ooooo
?pij kochany ?pij

Ucieknê od przepa?ci
Tych ramion z których siê nie wyrwê nigdy ju¿
Od jezior twoich oczu
Utopiê siê gdy wskoczê
Ucieknê bo
Nie mogê tak dalej
Ucieknê st¹d
Jak mogê najdalej
Ucieknê od pu³apki orchidei ust

Ref.: Bo im...