Dint 'e Man

Testo di Nino D'angelo

Qui di seguito puoi leggere il testo della canzone Dint 'e Man di Nino D'angelo .

Tu cu chesti lent scur
Si accuss? divers nun me par tu
Stai fuman n'ata vot
'Ossaje ca te fa mal
Nun te 'mport cchi?

Io t'aggi' pensat semp
Dimm qualche vot m'? pensat tu
E me s? sciupat assaje
Quasi dint 'e pann nun me vec cchi?

Mam'm domand semp
Ma ch' se n'? fatt 'e chell amica toia
Io buciard e cunvincenn le rispong semp
Nun me 'mport cchi?

E invece quant me manc,
Me manc, me manc
E dint 'o cor so stanc
So stanc, so stanc
Luntan 'a te ? semp aier
Nun pass 'a jurnat
E quanta nott m'addorm
Cu l'uocchie scetat

Levt sti lent scur
St'uocchi? accuss? bell
Ch'? nascunn 'a f?
Guard 'nfacci' 'a chist ammor
Ca tu hai fatt mal
E te v? perdun?

A che servon 'e parol
Quand ce sta 'o bben
Se p? accumminci?
Sta passan n'atu tren
C'ho pigliamm 'nziem
E ritorn? 'a camp?

Sapiss' quant me manc,
Me manc, me manc
E dint 'o cor so stanc
So stanc, so stanc
Luntan 'a te ? semp aier
Nun pass 'a jurnat
E quanta nott m'addorm
Cu l'uocchie scetat

Luntan 'a te ? semp aier
Nun pass 'a jurnat
E quanta nott m'addorm
Cu l'uocchie scetat

Sapiss' quant me manc,
Me manc, me manc
Me scet semp tremmann,
Tremmann, tremmann
Cerc nu ciel divers
Nu juorn luntan
Add? 'a speranz fernesc
E c'ha astregn int'e man...
Dint 'e man
Dint 'e man